28.4 C
Bangkok
Sunday, July 25, 2021
สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เรื่องการขนส่งนำเข้า ส่งออก สินค้านั้น มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ คุณอาจทำการซื้อบริการ ด้วยการเช็คราคาค่าบริการและยืนยันการซื้อบริการ แต่หลังจากนั้นมีขั้นตอนหลายอย่างเลยครับ วันนี้ทางเราจะพามาดูว่า รายละเอียดทั้งหมดที่คุณควรทราบมีอะไรบ้าง 1.ชนิดหรือประเภทของสินค้า (Commodity) สินค้าคืออะไร? และต้องบรรจุแบบใหน? เข้าพิกัดภาษีอะไร...

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เรื่องการขนส่งนำเข้า ส่งออก สินค้านั้น มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ คุณอาจทำการซื้อบริการ ด้วยการเช็คราคาค่าบริการและยืนยันการซื้อบริการ แต่หลังจากนั้นมีขั้นตอนหลายอย่างเลยครับ วันนี้ทางเราจะพามาดูว่า รายละเอียดทั้งหมดที่คุณควรทราบมีอะไรบ้าง 1.ชนิดหรือประเภทของสินค้า (Commodity) สินค้าคืออะไร? และต้องบรรจุแบบใหน? เข้าพิกัดภาษีอะไร และสามารถใช้สิทธิพิเศษทางกรมศุลได้หรือไม่ ต้องขออนุญาตในการส่งรึเปล่า? ที่เราควรรู้ก็เพราะว่า สินค้าบางอย่างที่เราเห็นว่าเป็นสินค้าธรรมดา หากันได้ทั่วไป แต่มีข้อจำกัด ในการนำเข้า หรือส่งออกด้วยครับ เช่น สารเคมี,ต้นไม้,ผลไม้   ขนาดของสินค้า...

สั่งของจากต่างประเทศ ศุลกากรจะรู้ได้ยังไง ว่าสินค้าราคาเท่าไหร่

หลายคนอยากรู้ใช่ไหมล่ะครับว่าการสั่งของจากต่างประเทศ เพื่อนำเข้ามายังประเทศไทย และ ศุลกากร ค้ารู้ได้ยังไงครับว่า สินค้าที่เราสั่งมานั้นราคาเท่าไหร่และมีวิธีการประเมินภาษียังไง เอาเข้าใจง่ายๆ ก็คือ การส่งของจากประเทศหนึ่งไป อีกประเทศหนึ่ง  คนที่ส่งนั้นจะแจ้งว่าคืออะไร ราคาเท่าไหร่ เขาจะมีเอกสาร customs declaration (ใบขนสินค้า) คือ ในใบขนนี้ จะบอก รายการสินค้า,...

วิธีการคิดราคาค่าขนส่งทางเครื่องบิน

การคิดค่าขนส่งจะเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักจริงและปริมาตรของกล่อง แล้วยึดค่าที่มากกว่านำมาคิดเป็นค่าขนส่งวิธีการคำนวณปริมาตรของกล่องคือน้ำหนักตามปริมาตรสามารถคำนวณได้จาก | กว้าง x ยาว x สูง (เซนติเมตร) ÷ 5000 = ปริมาตรของกล่อง (กิโลกรัม) จากนั้นจึงนำมาเปรียบเทียบกับน้ำหนักจริง ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากปริมาตรเท่ากับ 1.5 กิโลกรัม | แต่น้ำหนักจริงเท่ากับ 5 กิโลกรัม จะใช้น้ำหนักจริงในการคิดค่าขนส่ง ถ้าหากปริมาตรเท่ากับ...

Editor Picks

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เรื่องการขนส่งนำเข้า ส่งออก สินค้านั้น มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ คุณอาจทำการซื้อบริการ ด้วยการเช็คราคาค่าบริการและยืนยันการซื้อบริการ แต่หลังจากนั้นมีขั้นตอนหลายอย่างเลยครับ วันนี้ทางเราจะพามาดูว่า รายละเอียดทั้งหมดที่คุณควรทราบมีอะไรบ้าง 1.ชนิดหรือประเภทของสินค้า (Commodity) สินค้าคืออะไร? และต้องบรรจุแบบใหน? เข้าพิกัดภาษีอะไร และสามารถใช้สิทธิพิเศษทางกรมศุลได้หรือไม่ ต้องขออนุญาตในการส่งรึเปล่า? ที่เราควรรู้ก็เพราะว่า สินค้าบางอย่างที่เราเห็นว่าเป็นสินค้าธรรมดา หากันได้ทั่วไป แต่มีข้อจำกัด ในการนำเข้า หรือส่งออกด้วยครับ เช่น สารเคมี,ต้นไม้,ผลไม้   ขนาดของสินค้า...
- Advertisement -

Business

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เรื่องการขนส่งนำเข้า ส่งออก สินค้านั้น มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ คุณอาจทำการซื้อบริการ ด้วยการเช็คราคาค่าบริการและยืนยันการซื้อบริการ แต่หลังจากนั้นมีขั้นตอนหลายอย่างเลยครับ วันนี้ทางเราจะพามาดูว่า รายละเอียดทั้งหมดที่คุณควรทราบมีอะไรบ้าง 1.ชนิดหรือประเภทของสินค้า (Commodity) สินค้าคืออะไร? และต้องบรรจุแบบใหน? เข้าพิกัดภาษีอะไร และสามารถใช้สิทธิพิเศษทางกรมศุลได้หรือไม่ ต้องขออนุญาตในการส่งรึเปล่า? ที่เราควรรู้ก็เพราะว่า สินค้าบางอย่างที่เราเห็นว่าเป็นสินค้าธรรมดา หากันได้ทั่วไป แต่มีข้อจำกัด ในการนำเข้า หรือส่งออกด้วยครับ เช่น สารเคมี,ต้นไม้,ผลไม้   ขนาดของสินค้า...

สั่งของจากต่างประเทศ ศุลกากรจะรู้ได้ยังไง ว่าสินค้าราคาเท่าไหร่

หลายคนอยากรู้ใช่ไหมล่ะครับว่าการสั่งของจากต่างประเทศ เพื่อนำเข้ามายังประเทศไทย และ ศุลกากร ค้ารู้ได้ยังไงครับว่า สินค้าที่เราสั่งมานั้นราคาเท่าไหร่และมีวิธีการประเมินภาษียังไง เอาเข้าใจง่ายๆ ก็คือ การส่งของจากประเทศหนึ่งไป อีกประเทศหนึ่ง  คนที่ส่งนั้นจะแจ้งว่าคืออะไร ราคาเท่าไหร่ เขาจะมีเอกสาร customs declaration (ใบขนสินค้า) คือ ในใบขนนี้ จะบอก รายการสินค้า,...

วิธีการคิดราคาค่าขนส่งทางเครื่องบิน

การคิดค่าขนส่งจะเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักจริงและปริมาตรของกล่อง แล้วยึดค่าที่มากกว่านำมาคิดเป็นค่าขนส่งวิธีการคำนวณปริมาตรของกล่องคือน้ำหนักตามปริมาตรสามารถคำนวณได้จาก | กว้าง x ยาว x สูง (เซนติเมตร) ÷ 5000 = ปริมาตรของกล่อง (กิโลกรัม) จากนั้นจึงนำมาเปรียบเทียบกับน้ำหนักจริง ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากปริมาตรเท่ากับ 1.5 กิโลกรัม | แต่น้ำหนักจริงเท่ากับ 5 กิโลกรัม จะใช้น้ำหนักจริงในการคิดค่าขนส่ง ถ้าหากปริมาตรเท่ากับ...

New Podcast

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เรื่องการขนส่งนำเข้า ส่งออก สินค้านั้น มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ คุณอาจทำการซื้อบริการ ด้วยการเช็คราคาค่าบริการและยืนยันการซื้อบริการ แต่หลังจากนั้นมีขั้นตอนหลายอย่างเลยครับ วันนี้ทางเราจะพามาดูว่า รายละเอียดทั้งหมดที่คุณควรทราบมีอะไรบ้าง 1.ชนิดหรือประเภทของสินค้า (Commodity) สินค้าคืออะไร? และต้องบรรจุแบบใหน? เข้าพิกัดภาษีอะไร และสามารถใช้สิทธิพิเศษทางกรมศุลได้หรือไม่ ต้องขออนุญาตในการส่งรึเปล่า? ที่เราควรรู้ก็เพราะว่า สินค้าบางอย่างที่เราเห็นว่าเป็นสินค้าธรรมดา หากันได้ทั่วไป แต่มีข้อจำกัด ในการนำเข้า หรือส่งออกด้วยครับ เช่น สารเคมี,ต้นไม้,ผลไม้   ขนาดของสินค้า...

ติดตามข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารและเข้าถึงคลังความรู้ต่างๆ จากเรา

Stay Connected

54,000FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe

Magazine

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เรื่องการขนส่งนำเข้า ส่งออก สินค้านั้น มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ คุณอาจทำการซื้อบริการ ด้วยการเช็คราคาค่าบริการและยืนยันการซื้อบริการ แต่หลังจากนั้นมีขั้นตอนหลายอย่างเลยครับ วันนี้ทางเราจะพามาดูว่า รายละเอียดทั้งหมดที่คุณควรทราบมีอะไรบ้าง 1.ชนิดหรือประเภทของสินค้า (Commodity) สินค้าคืออะไร? และต้องบรรจุแบบใหน? เข้าพิกัดภาษีอะไร และสามารถใช้สิทธิพิเศษทางกรมศุลได้หรือไม่ ต้องขออนุญาตในการส่งรึเปล่า? ที่เราควรรู้ก็เพราะว่า สินค้าบางอย่างที่เราเห็นว่าเป็นสินค้าธรรมดา หากันได้ทั่วไป แต่มีข้อจำกัด ในการนำเข้า หรือส่งออกด้วยครับ เช่น สารเคมี,ต้นไม้,ผลไม้   ขนาดของสินค้า...

สั่งของจากต่างประเทศ ศุลกากรจะรู้ได้ยังไง ว่าสินค้าราคาเท่าไหร่

หลายคนอยากรู้ใช่ไหมล่ะครับว่าการสั่งของจากต่างประเทศ เพื่อนำเข้ามายังประเทศไทย และ ศุลกากร ค้ารู้ได้ยังไงครับว่า สินค้าที่เราสั่งมานั้นราคาเท่าไหร่และมีวิธีการประเมินภาษียังไง เอาเข้าใจง่ายๆ ก็คือ การส่งของจากประเทศหนึ่งไป อีกประเทศหนึ่ง  คนที่ส่งนั้นจะแจ้งว่าคืออะไร ราคาเท่าไหร่ เขาจะมีเอกสาร customs declaration (ใบขนสินค้า) คือ ในใบขนนี้ จะบอก รายการสินค้า,...

วิธีการคิดราคาค่าขนส่งทางเครื่องบิน

การคิดค่าขนส่งจะเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักจริงและปริมาตรของกล่อง แล้วยึดค่าที่มากกว่านำมาคิดเป็นค่าขนส่งวิธีการคำนวณปริมาตรของกล่องคือน้ำหนักตามปริมาตรสามารถคำนวณได้จาก | กว้าง x ยาว x สูง (เซนติเมตร) ÷ 5000 = ปริมาตรของกล่อง (กิโลกรัม) จากนั้นจึงนำมาเปรียบเทียบกับน้ำหนักจริง ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากปริมาตรเท่ากับ 1.5 กิโลกรัม | แต่น้ำหนักจริงเท่ากับ 5 กิโลกรัม จะใช้น้ำหนักจริงในการคิดค่าขนส่ง ถ้าหากปริมาตรเท่ากับ...

วิธีการคำนวณ CBM

วันนี้imexblog มาแนะนำวิธีคำนวณ CBM สำหรับ การวัดขนาดสินค้าเพื่อนำเข้าหรือส่งออกกันครับ หน่วยวัดที่ต้องทราบก่อนการคำนวณคิวและน้ำหนักจากขนาดของสินค้า 1 เมตร = 100 เซนติเมตร 1 ฟุต = 30.48 เซนติเมตร 1 เซนติเมตร = 10 มิลลิเมตร 1 นิ้ว = 2.54 เซนติเมตร 1 กิโล...

ราคาศุลกากร

ระบบราคาแกตต์ ในกรณีของนำเข้า หมายถึง ราคาของของเพื่อความมุ่งหมายในการจัดเก็บอากร ปัจจุบันประเทศไทยใช้ราคาศุลกากรที่เรียกว่า "ระบบราคาแกตต์ (GATT Valuation)" ขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ในการกำหนดราคาสินค้าขาเข้า ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงว่าด้วยการนำมาตรา 7 ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 1994 มาถือปฏิบัติ (Agreement on Implementation of...

Politics
Latest

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เรื่องการขนส่งนำเข้า ส่งออก สินค้านั้น มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ คุณอาจทำการซื้อบริการ ด้วยการเช็คราคาค่าบริการและยืนยันการซื้อบริการ แต่หลังจากนั้นมีขั้นตอนหลายอย่างเลยครับ วันนี้ทางเราจะพามาดูว่า รายละเอียดทั้งหมดที่คุณควรทราบมีอะไรบ้าง 1.ชนิดหรือประเภทของสินค้า (Commodity) สินค้าคืออะไร? และต้องบรรจุแบบใหน?...

สั่งของจากต่างประเทศ ศุลกากรจะรู้ได้ยังไง ว่าสินค้าราคาเท่าไหร่

หลายคนอยากรู้ใช่ไหมล่ะครับว่าการสั่งของจากต่างประเทศ เพื่อนำเข้ามายังประเทศไทย และ ศุลกากร ค้ารู้ได้ยังไงครับว่า สินค้าที่เราสั่งมานั้นราคาเท่าไหร่และมีวิธีการประเมินภาษียังไง เอาเข้าใจง่ายๆ ก็คือ...

วิธีการคิดราคาค่าขนส่งทางเครื่องบิน

การคิดค่าขนส่งจะเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักจริงและปริมาตรของกล่อง แล้วยึดค่าที่มากกว่านำมาคิดเป็นค่าขนส่งวิธีการคำนวณปริมาตรของกล่องคือน้ำหนักตามปริมาตรสามารถคำนวณได้จาก | กว้าง x ยาว x สูง (เซนติเมตร) ÷ 5000...

วิธีการคำนวณ CBM

วันนี้imexblog มาแนะนำวิธีคำนวณ CBM สำหรับ การวัดขนาดสินค้าเพื่อนำเข้าหรือส่งออกกันครับ หน่วยวัดที่ต้องทราบก่อนการคำนวณคิวและน้ำหนักจากขนาดของสินค้า 1 เมตร = 100 เซนติเมตร 1 ฟุต =...

ราคาศุลกากร

ระบบราคาแกตต์ ในกรณีของนำเข้า หมายถึง ราคาของของเพื่อความมุ่งหมายในการจัดเก็บอากร ปัจจุบันประเทศไทยใช้ราคาศุลกากรที่เรียกว่า "ระบบราคาแกตต์ (GATT Valuation)" ขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization:...

Sport

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เรื่องการขนส่งนำเข้า ส่งออก สินค้านั้น มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ คุณอาจทำการซื้อบริการ ด้วยการเช็คราคาค่าบริการและยืนยันการซื้อบริการ แต่หลังจากนั้นมีขั้นตอนหลายอย่างเลยครับ วันนี้ทางเราจะพามาดูว่า รายละเอียดทั้งหมดที่คุณควรทราบมีอะไรบ้าง 1.ชนิดหรือประเภทของสินค้า (Commodity) สินค้าคืออะไร? และต้องบรรจุแบบใหน? เข้าพิกัดภาษีอะไร และสามารถใช้สิทธิพิเศษทางกรมศุลได้หรือไม่ ต้องขออนุญาตในการส่งรึเปล่า? ที่เราควรรู้ก็เพราะว่า สินค้าบางอย่างที่เราเห็นว่าเป็นสินค้าธรรมดา หากันได้ทั่วไป แต่มีข้อจำกัด ในการนำเข้า หรือส่งออกด้วยครับ เช่น สารเคมี,ต้นไม้,ผลไม้   ขนาดของสินค้า...

สั่งของจากต่างประเทศ ศุลกากรจะรู้ได้ยังไง ว่าสินค้าราคาเท่าไหร่

หลายคนอยากรู้ใช่ไหมล่ะครับว่าการสั่งของจากต่างประเทศ เพื่อนำเข้ามายังประเทศไทย และ ศุลกากร ค้ารู้ได้ยังไงครับว่า สินค้าที่เราสั่งมานั้นราคาเท่าไหร่และมีวิธีการประเมินภาษียังไง เอาเข้าใจง่ายๆ ก็คือ การส่งของจากประเทศหนึ่งไป อีกประเทศหนึ่ง  คนที่ส่งนั้นจะแจ้งว่าคืออะไร ราคาเท่าไหร่ เขาจะมีเอกสาร customs declaration (ใบขนสินค้า) คือ ในใบขนนี้ จะบอก รายการสินค้า,...

วิธีการคิดราคาค่าขนส่งทางเครื่องบิน

การคิดค่าขนส่งจะเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักจริงและปริมาตรของกล่อง แล้วยึดค่าที่มากกว่านำมาคิดเป็นค่าขนส่งวิธีการคำนวณปริมาตรของกล่องคือน้ำหนักตามปริมาตรสามารถคำนวณได้จาก | กว้าง x ยาว x สูง (เซนติเมตร) ÷ 5000 = ปริมาตรของกล่อง (กิโลกรัม) จากนั้นจึงนำมาเปรียบเทียบกับน้ำหนักจริง ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากปริมาตรเท่ากับ 1.5 กิโลกรัม | แต่น้ำหนักจริงเท่ากับ 5 กิโลกรัม จะใช้น้ำหนักจริงในการคิดค่าขนส่ง ถ้าหากปริมาตรเท่ากับ...
- Advertisement -

Culture

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เรื่องการขนส่งนำเข้า ส่งออก สินค้านั้น มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ คุณอาจทำการซื้อบริการ ด้วยการเช็คราคาค่าบริการและยืนยันการซื้อบริการ แต่หลังจากนั้นมีขั้นตอนหลายอย่างเลยครับ วันนี้ทางเราจะพามาดูว่า รายละเอียดทั้งหมดที่คุณควรทราบมีอะไรบ้าง 1.ชนิดหรือประเภทของสินค้า (Commodity) สินค้าคืออะไร? และต้องบรรจุแบบใหน? เข้าพิกัดภาษีอะไร และสามารถใช้สิทธิพิเศษทางกรมศุลได้หรือไม่ ต้องขออนุญาตในการส่งรึเปล่า? ที่เราควรรู้ก็เพราะว่า สินค้าบางอย่างที่เราเห็นว่าเป็นสินค้าธรรมดา หากันได้ทั่วไป แต่มีข้อจำกัด ในการนำเข้า หรือส่งออกด้วยครับ เช่น สารเคมี,ต้นไม้,ผลไม้   ขนาดของสินค้า...

สั่งของจากต่างประเทศ ศุลกากรจะรู้ได้ยังไง ว่าสินค้าราคาเท่าไหร่

หลายคนอยากรู้ใช่ไหมล่ะครับว่าการสั่งของจากต่างประเทศ เพื่อนำเข้ามายังประเทศไทย และ ศุลกากร ค้ารู้ได้ยังไงครับว่า สินค้าที่เราสั่งมานั้นราคาเท่าไหร่และมีวิธีการประเมินภาษียังไง เอาเข้าใจง่ายๆ ก็คือ การส่งของจากประเทศหนึ่งไป อีกประเทศหนึ่ง  คนที่ส่งนั้นจะแจ้งว่าคืออะไร ราคาเท่าไหร่ เขาจะมีเอกสาร customs declaration (ใบขนสินค้า) คือ ในใบขนนี้ จะบอก รายการสินค้า,...

Must Read

Everything you need to know about Logistics

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เรื่องการขนส่งนำเข้า ส่งออก สินค้านั้น มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ คุณอาจทำการซื้อบริการ ด้วยการเช็คราคาค่าบริการและยืนยันการซื้อบริการ แต่หลังจากนั้นมีขั้นตอนหลายอย่างเลยครับ วันนี้ทางเราจะพามาดูว่า รายละเอียดทั้งหมดที่คุณควรทราบมีอะไรบ้าง 1.ชนิดหรือประเภทของสินค้า (Commodity) สินค้าคืออะไร? และต้องบรรจุแบบใหน? เข้าพิกัดภาษีอะไร และสามารถใช้สิทธิพิเศษทางกรมศุลได้หรือไม่ ต้องขออนุญาตในการส่งรึเปล่า? ที่เราควรรู้ก็เพราะว่า สินค้าบางอย่างที่เราเห็นว่าเป็นสินค้าธรรมดา หากันได้ทั่วไป แต่มีข้อจำกัด ในการนำเข้า หรือส่งออกด้วยครับ เช่น สารเคมี,ต้นไม้,ผลไม้   ขนาดของสินค้า...

สั่งของจากต่างประเทศ ศุลกากรจะรู้ได้ยังไง ว่าสินค้าราคาเท่าไหร่

หลายคนอยากรู้ใช่ไหมล่ะครับว่าการสั่งของจากต่างประเทศ เพื่อนำเข้ามายังประเทศไทย และ ศุลกากร ค้ารู้ได้ยังไงครับว่า สินค้าที่เราสั่งมานั้นราคาเท่าไหร่และมีวิธีการประเมินภาษียังไง เอาเข้าใจง่ายๆ ก็คือ การส่งของจากประเทศหนึ่งไป อีกประเทศหนึ่ง  คนที่ส่งนั้นจะแจ้งว่าคืออะไร ราคาเท่าไหร่ เขาจะมีเอกสาร customs declaration (ใบขนสินค้า) คือ ในใบขนนี้ จะบอก รายการสินค้า,...

วิธีการคิดราคาค่าขนส่งทางเครื่องบิน

การคิดค่าขนส่งจะเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักจริงและปริมาตรของกล่อง แล้วยึดค่าที่มากกว่านำมาคิดเป็นค่าขนส่งวิธีการคำนวณปริมาตรของกล่องคือน้ำหนักตามปริมาตรสามารถคำนวณได้จาก | กว้าง x ยาว x สูง (เซนติเมตร) ÷ 5000 = ปริมาตรของกล่อง (กิโลกรัม) จากนั้นจึงนำมาเปรียบเทียบกับน้ำหนักจริง ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากปริมาตรเท่ากับ 1.5 กิโลกรัม | แต่น้ำหนักจริงเท่ากับ 5 กิโลกรัม จะใช้น้ำหนักจริงในการคิดค่าขนส่ง ถ้าหากปริมาตรเท่ากับ...

วิธีการคำนวณ CBM

วันนี้imexblog มาแนะนำวิธีคำนวณ CBM สำหรับ การวัดขนาดสินค้าเพื่อนำเข้าหรือส่งออกกันครับ หน่วยวัดที่ต้องทราบก่อนการคำนวณคิวและน้ำหนักจากขนาดของสินค้า 1 เมตร = 100 เซนติเมตร 1 ฟุต = 30.48 เซนติเมตร 1 เซนติเมตร = 10 มิลลิเมตร 1 นิ้ว = 2.54 เซนติเมตร 1 กิโล...

ราคาศุลกากร

ระบบราคาแกตต์ ในกรณีของนำเข้า หมายถึง ราคาของของเพื่อความมุ่งหมายในการจัดเก็บอากร ปัจจุบันประเทศไทยใช้ราคาศุลกากรที่เรียกว่า "ระบบราคาแกตต์ (GATT Valuation)" ขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ในการกำหนดราคาสินค้าขาเข้า ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงว่าด้วยการนำมาตรา 7 ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 1994 มาถือปฏิบัติ (Agreement on Implementation of...

Arts

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เรื่องการขนส่งนำเข้า ส่งออก สินค้านั้น มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ คุณอาจทำการซื้อบริการ ด้วยการเช็คราคาค่าบริการและยืนยันการซื้อบริการ แต่หลังจากนั้นมีขั้นตอนหลายอย่างเลยครับ วันนี้ทางเราจะพามาดูว่า รายละเอียดทั้งหมดที่คุณควรทราบมีอะไรบ้าง 1.ชนิดหรือประเภทของสินค้า (Commodity) สินค้าคืออะไร? และต้องบรรจุแบบใหน? เข้าพิกัดภาษีอะไร และสามารถใช้สิทธิพิเศษทางกรมศุลได้หรือไม่ ต้องขออนุญาตในการส่งรึเปล่า? ที่เราควรรู้ก็เพราะว่า สินค้าบางอย่างที่เราเห็นว่าเป็นสินค้าธรรมดา หากันได้ทั่วไป แต่มีข้อจำกัด ในการนำเข้า หรือส่งออกด้วยครับ เช่น สารเคมี,ต้นไม้,ผลไม้   ขนาดของสินค้า...

สั่งของจากต่างประเทศ ศุลกากรจะรู้ได้ยังไง ว่าสินค้าราคาเท่าไหร่

หลายคนอยากรู้ใช่ไหมล่ะครับว่าการสั่งของจากต่างประเทศ เพื่อนำเข้ามายังประเทศไทย และ ศุลกากร ค้ารู้ได้ยังไงครับว่า สินค้าที่เราสั่งมานั้นราคาเท่าไหร่และมีวิธีการประเมินภาษียังไง เอาเข้าใจง่ายๆ ก็คือ การส่งของจากประเทศหนึ่งไป อีกประเทศหนึ่ง  คนที่ส่งนั้นจะแจ้งว่าคืออะไร ราคาเท่าไหร่ เขาจะมีเอกสาร customs declaration (ใบขนสินค้า) คือ ในใบขนนี้ จะบอก รายการสินค้า,...

วิธีการคิดราคาค่าขนส่งทางเครื่องบิน

การคิดค่าขนส่งจะเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักจริงและปริมาตรของกล่อง แล้วยึดค่าที่มากกว่านำมาคิดเป็นค่าขนส่งวิธีการคำนวณปริมาตรของกล่องคือน้ำหนักตามปริมาตรสามารถคำนวณได้จาก | กว้าง x ยาว x สูง (เซนติเมตร) ÷ 5000 = ปริมาตรของกล่อง (กิโลกรัม) จากนั้นจึงนำมาเปรียบเทียบกับน้ำหนักจริง ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากปริมาตรเท่ากับ 1.5 กิโลกรัม | แต่น้ำหนักจริงเท่ากับ 5 กิโลกรัม จะใช้น้ำหนักจริงในการคิดค่าขนส่ง ถ้าหากปริมาตรเท่ากับ...

Style
Latest

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เรื่องการขนส่งนำเข้า ส่งออก สินค้านั้น มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ คุณอาจทำการซื้อบริการ ด้วยการเช็คราคาค่าบริการและยืนยันการซื้อบริการ แต่หลังจากนั้นมีขั้นตอนหลายอย่างเลยครับ วันนี้ทางเราจะพามาดูว่า รายละเอียดทั้งหมดที่คุณควรทราบมีอะไรบ้าง 1.ชนิดหรือประเภทของสินค้า (Commodity) สินค้าคืออะไร? และต้องบรรจุแบบใหน? เข้าพิกัดภาษีอะไร...

สั่งของจากต่างประเทศ ศุลกากรจะรู้ได้ยังไง ว่าสินค้าราคาเท่าไหร่

หลายคนอยากรู้ใช่ไหมล่ะครับว่าการสั่งของจากต่างประเทศ เพื่อนำเข้ามายังประเทศไทย และ ศุลกากร ค้ารู้ได้ยังไงครับว่า สินค้าที่เราสั่งมานั้นราคาเท่าไหร่และมีวิธีการประเมินภาษียังไง เอาเข้าใจง่ายๆ ก็คือ...

วิธีการคิดราคาค่าขนส่งทางเครื่องบิน

การคิดค่าขนส่งจะเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักจริงและปริมาตรของกล่อง แล้วยึดค่าที่มากกว่านำมาคิดเป็นค่าขนส่งวิธีการคำนวณปริมาตรของกล่องคือน้ำหนักตามปริมาตรสามารถคำนวณได้จาก | กว้าง x ยาว x สูง (เซนติเมตร) ÷ 5000...

วิธีการคำนวณ CBM

วันนี้imexblog มาแนะนำวิธีคำนวณ CBM สำหรับ การวัดขนาดสินค้าเพื่อนำเข้าหรือส่งออกกันครับ หน่วยวัดที่ต้องทราบก่อนการคำนวณคิวและน้ำหนักจากขนาดของสินค้า 1 เมตร = 100 เซนติเมตร 1 ฟุต =...

Travel

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เรื่องการขนส่งนำเข้า ส่งออก สินค้านั้น มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ คุณอาจทำการซื้อบริการ ด้วยการเช็คราคาค่าบริการและยืนยันการซื้อบริการ แต่หลังจากนั้นมีขั้นตอนหลายอย่างเลยครับ วันนี้ทางเราจะพามาดูว่า รายละเอียดทั้งหมดที่คุณควรทราบมีอะไรบ้าง 1.ชนิดหรือประเภทของสินค้า (Commodity) สินค้าคืออะไร? และต้องบรรจุแบบใหน? เข้าพิกัดภาษีอะไร และสามารถใช้สิทธิพิเศษทางกรมศุลได้หรือไม่ ต้องขออนุญาตในการส่งรึเปล่า? ที่เราควรรู้ก็เพราะว่า สินค้าบางอย่างที่เราเห็นว่าเป็นสินค้าธรรมดา หากันได้ทั่วไป แต่มีข้อจำกัด ในการนำเข้า หรือส่งออกด้วยครับ เช่น สารเคมี,ต้นไม้,ผลไม้   ขนาดของสินค้า...

สั่งของจากต่างประเทศ ศุลกากรจะรู้ได้ยังไง ว่าสินค้าราคาเท่าไหร่

หลายคนอยากรู้ใช่ไหมล่ะครับว่าการสั่งของจากต่างประเทศ เพื่อนำเข้ามายังประเทศไทย และ ศุลกากร ค้ารู้ได้ยังไงครับว่า สินค้าที่เราสั่งมานั้นราคาเท่าไหร่และมีวิธีการประเมินภาษียังไง เอาเข้าใจง่ายๆ ก็คือ การส่งของจากประเทศหนึ่งไป อีกประเทศหนึ่ง  คนที่ส่งนั้นจะแจ้งว่าคืออะไร ราคาเท่าไหร่ เขาจะมีเอกสาร customs declaration (ใบขนสินค้า) คือ ในใบขนนี้ จะบอก รายการสินค้า,...
- Advertisement -

News

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เรื่องการขนส่งนำเข้า ส่งออก สินค้านั้น มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ คุณอาจทำการซื้อบริการ ด้วยการเช็คราคาค่าบริการและยืนยันการซื้อบริการ แต่หลังจากนั้นมีขั้นตอนหลายอย่างเลยครับ วันนี้ทางเราจะพามาดูว่า รายละเอียดทั้งหมดที่คุณควรทราบมีอะไรบ้าง 1.ชนิดหรือประเภทของสินค้า (Commodity) สินค้าคืออะไร? และต้องบรรจุแบบใหน? เข้าพิกัดภาษีอะไร และสามารถใช้สิทธิพิเศษทางกรมศุลได้หรือไม่ ต้องขออนุญาตในการส่งรึเปล่า? ที่เราควรรู้ก็เพราะว่า สินค้าบางอย่างที่เราเห็นว่าเป็นสินค้าธรรมดา หากันได้ทั่วไป แต่มีข้อจำกัด ในการนำเข้า หรือส่งออกด้วยครับ เช่น สารเคมี,ต้นไม้,ผลไม้   ขนาดของสินค้า...

สั่งของจากต่างประเทศ ศุลกากรจะรู้ได้ยังไง ว่าสินค้าราคาเท่าไหร่

หลายคนอยากรู้ใช่ไหมล่ะครับว่าการสั่งของจากต่างประเทศ เพื่อนำเข้ามายังประเทศไทย และ ศุลกากร ค้ารู้ได้ยังไงครับว่า สินค้าที่เราสั่งมานั้นราคาเท่าไหร่และมีวิธีการประเมินภาษียังไง เอาเข้าใจง่ายๆ ก็คือ การส่งของจากประเทศหนึ่งไป อีกประเทศหนึ่ง  คนที่ส่งนั้นจะแจ้งว่าคืออะไร ราคาเท่าไหร่ เขาจะมีเอกสาร customs declaration (ใบขนสินค้า) คือ ในใบขนนี้ จะบอก รายการสินค้า,...

วิธีการคิดราคาค่าขนส่งทางเครื่องบิน

การคิดค่าขนส่งจะเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักจริงและปริมาตรของกล่อง แล้วยึดค่าที่มากกว่านำมาคิดเป็นค่าขนส่งวิธีการคำนวณปริมาตรของกล่องคือน้ำหนักตามปริมาตรสามารถคำนวณได้จาก | กว้าง x ยาว x สูง (เซนติเมตร) ÷ 5000 = ปริมาตรของกล่อง (กิโลกรัม) จากนั้นจึงนำมาเปรียบเทียบกับน้ำหนักจริง ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากปริมาตรเท่ากับ 1.5 กิโลกรัม | แต่น้ำหนักจริงเท่ากับ 5 กิโลกรัม จะใช้น้ำหนักจริงในการคิดค่าขนส่ง ถ้าหากปริมาตรเท่ากับ...